OFERTA                                          

Świadczymy usługi z zakresu:

podatkowa księga przychodów i rozchodów
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
rejestry VAT
deklaracje PIT, VAT, JPK
deklaracje ZUS
rozliczenia roczne
naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
prowadzenie ewidencji środków trwałych
wystawianie druków przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego
pomoc przy wyborze formy opodatkowania oraz przy wypełnianiu dokumentacji
    związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej