NASZE KWALIFIKACJE                                        

Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów o numerach 13534/99, 19820/2007. 
Zasady działalności naszego biura reguluje Ustawa o rachunkowości. Posiadamy obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.